Normes del 1r Campionat de la Catalunya Central

Les normes d'aquest 1r Campionat de la Catalunya Central seran les adoptades pel 8è Campionat del Món i que poden ser consultades en aquest enllaç:

http://www.vadebelit.com/p/regles-campionat.html

Inici. Es traçarà una línia de sortida i, en un punt centrat d'aquesta, es col·locarà una base sòlida com a base. Els capitans de cada equip faran un “parells i senars” per agafarà el torn de llençar.
LA PARTIDA
 
Equip A: llançadors                Equip B: recollidors
1a FASE:
  • El capità de l'equip A serà el darrer jugador en participar. El capità no està obligat a participar en el joc però si que tindrà les funcions de demanar o donar canes.
  • Tot l'equip A, menys el llançador d'aquest torn, es col·locarà darrera la línia de sortida.
  • El primer llançador plantarà el bèlit a la base i procedirà a aixecar-lo amb un cop i a picar-lo amb la cana en direcció oposada a la línia de sortida.
  • Cal que, abans del llançament, el jugador cridi “BÈLIT” i els recollidors contestin “VA”. Aquesta norma és important per avisar l’equip contrari de que es procedeix al llançament i evitar un possible “accident”. En cas que el llançador no cridi “BÈLIT” i /o els jugadors de l’equip B no hagin contestat “VA”, el llançament es pot donar com a nul i comptarà com bèlit.
  • L'equip B es situarà a un mínim de 5 passes del llançador. (Recordeu que us podeu fer mal amb el bèlit si us situeu molt a prop del llançador).
  • El bèlit sempre s'haurà de llançar en direcció, més o menys perpendicular a la base.
  • El llançador tindrà 3 oportunitats per picar el bèlit (bèlit 1, bèlit 2 i bèlit 3).
  • Es compta com una oportunitat cada vegada que la cana toqui el bèlit.
  • Si la cana toca el terra i no el bèlit, el cop no es compta com a bèlit però si com a "misto". Si es fan 3 "mistos" consecutius, es comptarà com a bèlit 1, 2 o 3.
  • Si es fallen els 3 intents, el jugador A queda eliminat.
  • Un cop efectuat el llançament, si el bèlit és interceptat per l'equip recollidor, el jugador és eliminat i passarà a llençar el següent jugador.
  • No es podrà interceptar el bèlit un cop aquest toqui el terra, però sí es podrà aturar o empaitar per part dels jugadors que recullen o el propi jugador que llença sense estris aliens (gorres, roba...). El bèlit sempre ha d'estar en moviment.
  • Un cop estabilitzat el bèlit a terra, cap jugador el podrà tocar.
  • Si el bèlit surt del camp de joc, l'àrbitre procedirà a deixar-lo a terra al lloc que procedeixi.
  • Un cop estabilitzat el bèlit, la direcció no podrà ser variada en cap circumstància, a menys que l'àrbitre ho consideri oportú.
  • Un cop fet el primer llançament, el jugador A posarà la cana a la base, justament en el seu centre i alineada amb la línia de sortida.
  • El capità de l'equip B decidirà qui dels seus jugadors, o ell mateix, llençarà el bèlit cap a la cana.
  • Si el jugador de l'equip B, toca la cana, el jugador llançador quedarà eliminat. Si el llançament queda curt, el llançament posterior es farà des d'aquesta posició. Si el llançament passa de la línia de sortida, l'àrbitre procedirà a deixar-lo a terra a la base, en posició correcte. Es pot tocar la cana en llançament directe o de rebot.
2a FASE:
  • A partir d'aquest moment, el jugador A tindrà 3 oportunitats per allunyar el bèlit de la base (bèlit 1, bèlit 2, bèlit 3).
  • La tasca de l'equip recollidor serà la mateixa que en la primera fase.
  • Es podrà utilitzar una fusta plana, a mode de base, per col·locar el bèlit i facilitar el llançament (l’herba pot dificultar l’acció si és massa alta). En tot cas el bèlit s’haurà de col·locar en la mateixa posició i direcció que tenia al terra.
  • Un cop realitzat el 3r llançament, el capità de l'equip A decidirà el nombre de canes que creu que hi ha des d'aquest punt fins a la base. Cap altre jugador pot aconsellar al capità. Les canes es comptaran com a múltiples de 5 (5, 10, 15, 20, 25 canes...).
  • El capità de l'equip B decidirà si les dóna o no. Si les dóna, l'equip A s'anotarà el total de canes demanades. Si no les dóna, el capità B les comptarà, mesurant la distància amb la cana o utilitzant la cinta mètrica.
  • Si hi són (sempre que no passin de les demanades) les canes es donaran per bones, però multiplicades per 2.
  • Si no hi són (hi ha menys canes que les demanades), l'equip B s'anotarà les canes demanades per l’equip A.
  • Les canes màximes demanades seran de 200 (en cas que el bèlit traspassi tot el camp de base a base). Si en el llançament toca primer el bèlit a la paret, aquest no es podrà escapçar de rebot. Si un jugador traspassa el camp, de base a base, en el bèlit 1 o 2, podrà llançar els bèlits restants començant des de la base i acumulant les 200 canes, però si li intercepten el bèlit les perdrà totes. Aquesta és una jugada de risc.
  • En cap cas es jugarà fora del terreny de joc, ni per llançar ni per recollir.
  • L'àrbitre podrà donar fe del còmput de canes amb una cinta mètrica (només en cas de dubte).
  • Un cop finalitzat el llançament d'aquest primer jugador, cedirà el torn al següent i així successivament fins arribar al capità (en cas que participi en el llançament). Després de la jugada del darrer participant, es donarà el torn de llançament a l'equip B.
  • Guanyarà l'equip que acumuli més canes. Si s'estableix una fase final eliminatòria, en cas d'empat es procedirà al llançament d'Or. Un jugador de cada equip farà un sol llançament vàlid. Qui ho faci a més distància de la base guanyarà el partit (en el bèlit d'or no hi ha recollidors). Aquest llançament no comptarà pel premi al màxim canador del Campionat.
 ALTRES CONSIDERACIONS

  • Prèviament al sorteig, els capitans presents decidiran l'estructura del Campionat en funció dels equips inscrits, que pot contenir una competició de lliga, una eliminatòria o totes dues. 
  • Hi haurà un equip Campió de la Catalunya Central, un màxim canador (qui acumuli més canes en el decurs del Campionat), un màxim recollidor (qui faci més recollides directes en el decurs del Campionat) i un màxim matacanes (qui elimini més jugadors en llançament de bèlit contra la cana durant el Campionat). 
  • Cal utilitzar els bèlits i canes oficials del Campionat o que reuneixin les mateixes característiques de forma i dimensions. 
  • Un equip estarà format per un mínim de 6 jugadors i un màxim de 12 inscrits. 
  • El nombre màxim de llançadors serà de 6. Cap jugador podrà llançar dues o més vegades durant el torn. Abans de començar el torn de llançament, el capità comunicarà a l’equip contrari qui dels seus jugadors llançaran. El nombre màxim de recollidors és de 8. 
  • Un partit es podrà disputar a partir de 4 jugadors (inclòs). 
  • Els jugadors que participen en el joc han d'haver estat inscrits en el Campionat.  Qualsevol modificació s'haurà de comunicar a Tot Bèlit.
  • No s'acceptarà que un jugador participi en dos equips diferents. 
  • El bèlit només es podrà interceptar amb les mans i no val ajudar-se de cap instrument, accessori o la pròpia roba. Si el bèlit rebota amb alguna branca també es pot interceptar. Si que està permès l'ús de guants (beisbol no). El bèlit serà de fusta de pi. 
  • La mesura de les canes va des del mig de la base fins el centre del bèlit. 
  • Per comptar les canes s’utilitzarà, si és possible, el belímetre i una cinta mètrica. En cas contrari la mesura serà la de la cana utilitzada en el partit. 
  • Al web del bèlit es podrà baixar models d'actes de partits i la normativa del joc. Les dades del partit quedaran reflectides en una acta oficial i signada pels dos capitans. S'aconsella apuntar el nom i cognom dels participants per evitar confusions. Caldrà apuntar també el nombre de canes, les recollides i les matacanes de cada jugador. 
  • Durant la fase final del campionat hi haurà un àrbitre que vetllarà pel bon desenvolupament del joc. Aquest aclarirà i informarà de les noves normes del joc als participants abans de començar els partits. Quan ho cregui oportú podrà sancionar amb targeta groga el jugador que faci una falta lleu i amb vermella en cas de falta greu o acumulació de dues faltes lleus. En aquest darrer cas, el jugador queda eliminat durant tot el torn (llançament o recollida). En casos excepcionals es podrà expulsar el jugador definitivament en el partit. 
  • El capità vetllarà pel bon desenvolupament del torneig i serà el responsable del seu equip. 
SANCIONS

 FALTES LLEUS (targeta groga)
  • No dir bèlit reiteradament
  • Apropar-se a menys de 5 passes en un llançament
  • Fumar al camp
  • Llançar escombraries al camp
  • No fer cas a l’àrbitre
  • Treure’s la samarreta després d’una bona canada
  • Iniciar una jugada quan l’àrbitre encara no ho ha autoritzat
  • Entrar al camp quan no s’està jugant (només ho poden fer el jugador i el capità)
  • Moure el bèlit sense autorització
  • Escapçar el bèlit després d'haver tocat la paret
  • Empaitar el bèlit quan hi ha molta evidència de que estava aturat
  • Atendre el mòbil durant el partit
FALTES GREUS (targeta vermella)
  • Fer tres faltes lleus en un mateix partit
  • Insultar l’àrbitre
  • Barallar-se
  • Alineació indeguda
  • Falsificar l’acta o enganyar l'àrbitre
La falta lleu quedarà reflectida a l'acta i té la funció d'advertiment. Les faltes lleus es podran acumular durant la competició i, en arribar a 5, el jugador no podrà disputar el partit següent quedant així lliure de targetes. També implicarà la sanció d'un partit una falta greu.
 
CALENDARI

Inscripcions: del 15 de setembre al 30 de novembre.
Sorteig: 1 de desembre. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada